Anmeldelser 9.6
Login
Personlige wallstickers
Wallstickers sorteret efter tema
Wallstickers sorteret efter placering
0

Fortrolighedspolitik

I overensstemmelse med de ændringer, der blev foretaget den 25. maj ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed for personer sådanne data samt eventuelle andre gældende regler vedrørende databeskyttelse, giver vi dig yderligere oplysninger i denne privatlivspolitik.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine data?

Identitet: TENVINILO, S.L.
Postadresse: C / LEPANTO Nº 153, 08203, SABADELL, BARCELONA
Telefon: +34 93 720 87 04
Email: administracion@tenvinilo.com

Hvilket formål skal vi behandle dine oplysninger?

På TENVINILO, S.L. Vi behandler oplysningerne fra den interesserede part for at levere og / eller markedsføre de produkter og / eller tjenester, som vores firma tilbyder.

Hvor længe vil vi holde dine data?

De leverede personoplysninger vil blive opbevaret i det tidsrum, der er nødvendigt for levering af den ønskede tjeneste og i de lovligt fastsatte perioder.

Hvad er legitimiteten til behandlingen af dine data?

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er udførelsen af en kontrakt. Hvis dette ikke er tilfældet, vil det være samtykke fra den interesserede part.

Hvem vil dine data blive delt med?

Oplysningerne vil ikke blive meddelt til tredjemand, medmindre det er lovligt forpligtet.

Hvad er dine rettigheder, når du giver os dine oplysninger?

Enhver har ret til at få oplysninger om, hvorvidt TENVINILO, S.L. behandler personoplysninger, der vedrører dig.
Interesserede har ret til at få adgang til deres personoplysninger samt at anmode om berigtigelse af unøjagtige data eller, hvis det er relevant, anmode om sletning, når dataene blandt andet ikke længere er nødvendige for de oprindelige formål.
Under visse omstændigheder kan interesserede parter anmode om begrænsning af behandlingen af ​​deres data, i så fald vil vi kun opbevare det for udøvelse eller forsvar af krav.
Under visse omstændigheder og af grunde, der vedrører deres særlige situation, kan de interesserede parter gøre indsigelse mod behandlingen af ​​deres data. I dette tilfælde TENVINILO, S.L. vil ophøre med at behandle dataene, med undtagelse af overbevisende legitime grunde eller udøvelsen eller forsvaret af mulige krav.
Du kan udøve dine rettigheder væsentligt ved at sende en email til administracion@tenvinilo.com, behørigt identificere dig selv og udtrykkeligt angive den specifikke ret, du ønsker at udøve.
Hvis du har givet dit samtykke til et bestemt formål, har du ret til at tilbagekalde det til enhver tid givne samtykke, uden at påvirke forarbejdningens lovlighed på grundlag af samtykket før dets tilbagetrækning. Hvis du mener, at dine rettigheder krænkes i forhold til beskyttelsen af ​​dine personlige data, især når du ikke er tilfreds med udøvelsen af ​​dine rettigheder, kan du indsende et krav til den kompetente databeskyttelsesmyndighed via sit websted: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-iden-idphp.php

Flere oplysninger om behandling af dine data

Når vi skal hente oplysninger fra dig, vil vi altid bede dig om at give det frivilligt ved at give dit samtykke udtrykkeligt gennem de midler, der er tilgængelige for dig.
Behandlingen af ​​data indsamlet via dataindsamlingsformularerne på hjemmesiden eller andre kanaler vil blive inkorporeret i Processing Activity Log, for hvilken TENVINILO, S.L. er ansvarlig.
TENVINILO, S.L. behandler dataene fortroligt og vedtager passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre det rette sikkerhedsniveau til behandlingen i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 og Andre regler gældende for databeskyttelse.
Men TENVINILO, S.L. kan ikke garantere systemernes absolut ugjennomtrækelighed og påtager sig derfor intet ansvar for skader og tab som følge af ændringer, som tredjemand kan medføre i edb-systemernes, elektroniske dokumenter eller filer.
Hvis du vælger at forlade vores hjemmeside via links til websteder, der ikke tilhører vores enhed, TENVINILO, S.L. vil ikke være ansvarlig for disse websites 'privatlivspolitikker eller de cookies, de måtte gemme på brugerens computer.
Vores politik vedrørende afsendelse af vores e-mails fokuserer på at sende kun meddelelser, som du har bedt om at modtage. Hvis du foretrækker ikke at modtage disse meddelelser via e-mail, vil vi tilbyde dig muligheden for at udøve din ret til at trække sig tilbage og frafalde modtagelsen af ​​disse meddelelser.